O Psychotestach

Podstawowe badanie psychotechniczne które możecie państwo uzyskać w Centrum Badań Psychotechnicznych “Psychotester” w Wałbrzychu

Pierwszy etap to sprawdzenie osobowości kierowcy. Kierowca odpowiada na pytania, np.: „Czy kiedykolwiek postąpiłeś wbrew woli rodziców?”. Na podstawie odpowiedzi psycholog ocenia osobowość kierowcy. Niektóre pytania są sformułowane w nieco dziwny sposób, (np. tak, jak to powyższe – chyba każdemu w dzieciństwie zdarzyło się postąpić wbrew woli rodziców), jednak nasze odpowiedzi możemy wyjaśnić po badaniu, w czasie rozmowy z psychologiem. Na tym etapie pojawiają się także pytania dotyczące własnej oceny umiejętności prowadzenia pojazdów. Kierowca sam ocenia, czy jest już kierowcą doświadczonym lub w jakim stopniu przestrzega przepisów ruchu drogowego.
Drugi etap badania polega na sprawdzeniu zdolności intelektualnych kierowcy. Przeprowadzany jest test Ravena, składający się z 5 etapów, po 12 pytań w każdym. W teście na podstawie kilku figur należy odnaleźć relacje zachodzące między nimi oraz przyporządkować do nich pasującą figurę z innego zbioru. Kierowca ma ograniczoną ilość czasu na odpowiedź. Na podstawie tego testu oceniana jest inteligencja, zdolność dostrzegania analogii i logicznego myślenia, niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia kierowcy.
W trzecim etapie badana jest sprawność psychofizyczna. Na kierowcę czeka test na przerzutność uwagi, szybkość czasu reakcji, , widzenie przestrzenne (czyli postrzeganie odległości), widzenie w ciemności ponadto sprawdzana będzie reakcja kierowcy na oślepienie. Badania te przeprowadza się na specjalnej aparaturze Przebieg wszystkich testów poprzedzony jest próbą, w której badany zapoznaje się z aparaturą i jej działaniem.
Po wykonaniu wszystkich zadań, odbywa się rozmowa z psychologiem, w której badany dowiaduje się o wynikach przeprowadzonych testów.  Psycholog dokładnie omawia wyniki testów na sprawność psychofizyczną, by uświadomić kierowcę, np. o problemie z postrzeganiem odległości między pojazdami czy widzeniem w ciemności.

Na końcu psycholog wydaje orzeczenie, na podstawie, którego kierowca dostaje pozwolenie wykonywania zawodu czy też zostaje lub nie dopuszczony do kierowania danym typem pojazdu.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.